Algemene voorwaarden

Committent

Als relatietherapeut, Counselor en Coach doet Simone Engel haar uiterste best om de therapie tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt committent verwacht (dat wil zeggen betrokkenheid bij het eigen proces en bij het begeleidingstraject). Daarbij nemen de therapeut en de cliënt zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

Voor het welslagen van de behandeling is het van groot belang dat de cliënt de eventueel met hem/haar afgesproken ‘huiswerkopdrachten’ serieus neemt en hier tijd aan besteedt.

 

Therapie en Gespreksduur

Therapie start na een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden inhoud, aanpak, kosten en duur van de activiteit overeengekomen. Aanpassingen hiervan geschieden altijd in overleg met de cliënt.

Therapiegesprekken duren over het algemeen een tot anderhalf uur.

 

Annulering

Bel tijdig af! Bij afzeggingen op de dag zelf of een dag voor de afspraak of niet komen opdagen wordt het consult voor het geplande tarief in rekening gebracht.

Bij afzeggingen 2 dagen voor de afspraak wordt de helft van het consult voor het geplande tarief in rekening gebracht.

Mocht je willen annuleren dan kan dat van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur t/m 17.00 uur. Dit kan telefonisch of via een e-mailbericht. Het kan niet met een Watts-app.of SMS bericht. Van deze annulering zal je te allen tijde een bevestiging ontvangen, waaruit blijkt dat je tijdig hebt geannuleerd. Zonder deze bevestiging wordt de annulering als niet gedaan beschouwd.

Voor afspraken op maandag geldt, afmelden voor vrijdag 17.00 uur. Indien dit niet gebeurt, brengen wij de door u gereserveerde tijd in rekening.

Simone Engel behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van het gesprek te wijzigen. Een nationale feestdag wordt als een zondag gezien.

 

Privacy en Geheimhouding

Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik.

Er wordt alleen contact met derden opgenomen na overleg en toestemming van de cliënt.

Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting informatie te verstrekken of in het kader van een klachttuchtprocedure.

 

Aansprakelijkheid

De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover.

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de therapeut juist te informeren over allerlei zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessie.

De cliënt blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf met de geboden technieken doet, en deze verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de therapeut.

Praktijk Engel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten of schaden die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht en doen of nalaten door de cliënt.

 

Betalingen

Praktijk Engel beschikt over een pinautomaat. De consulten kunnen na afloop worden betaald per pin of contant. U krijg een factuur vervolgens mee.