Waarom leeftijdsverschil geen reden is om uit elkaar te gaan

Introductie

Volgens een artikel op 12 juni 2019 in de Volkskrant gaan stellen met een groter onderling leeftijdsverschil sneller uit elkaar. Dit artikel is gebaseerd op een publicatie van nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over scheiden in Nederland.

Mocht je denken na het lezen van het artikel in de Volkskrant dat je relatie gedoemd is om te mislukken omdat je een groter onderling leeftijdsverschil hebt is het raadzaam verder te lezen.

 

In een ander artikel van het Centraal Bureau voor Statistiek wordt geschreven dat de bruidegom meestal ouder is dan bruid. Na het lezen van de twee artikelen van het Centraal Bureau voor Statistiek is het mogelijk om ook tot een andere conclusie te komen.

 

De cijfers

Onderstaande tabellen zijn gebaseerd op gegevens van twee artikelen van het Centraal Bureau voor Statistieken. Bruidegom meestal ouder dan bruid (2019). Relaties meest stabiel bij klein leeftijdsverschil (2019). 

 

Leeftijdsverschil gehuwden 2017

 

Geen Leeftijdsverschil

9,90%

1-5 jaar

Totaal 55,4%
waarvan man ouder 41%
waarvan vrouw ouder 14,3%

5-10 jaar

Totaal 24,2%
waarvan man ouder 20,7%
waarvan vrouw 3,5%

10 jaar of meer

Totaal 10,4%
waarvan man ouder 9,4%
waarvan vrouw 1%

 

In de hieronder staande tabel wordt gekeken naar het leeftijdsverschil en het aantal scheidingen. Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen minder dan 2 jaar leeftijdsverschil en 2-5 jaar leeftijdsverschil.

 

Leeftijdsverschil

Aantal scheidingen na 12 jaar (2003-2015)

Minder dan 2 jaar

25%

2-5 jaar

25,90%

5-10 jaar

29,50%

10 jaar of meer

34,90%

 

Leeftijdsverschil gehuwden 2017

 

0-5 jaar

Totaal 65,30%
Geen leeftijdsverschil 9,90%
waarvan man ouder 41%
waarvan vrouw ouder 14,3%

5-10 jaar

Totaal ouder 24,2%
waarvan man ouder 20,7%
waarvan Vrouw 3,5%

10 jaar of meer

Totaal ouder 10,4%
waarvan man ouder 9,4%
waarvan vrouw 1%

 

In de hieronder staande tabel wordt gekeken naar het leeftijdsverschil en het aantal scheidingen. In deze tabel is het leeftijdsverschil minder dan 2 jaar tot 5 jaar samengetrokken om de verdeling van de groepen leeftijdsverschillen meer gelijk te trekken.

 

Leeftijdsverschil

Aantal scheidingen na 12 jaar (2003-2015)

Minder dan 2 jaar - 5 jaar

50,90%

5-10 jaar

29,50%

10 jaar of meer

34,90%

 
Andere conclusie

Wanneer er naar de grafieken gekeken wordt kan het opvallen dat de verdeling niet helemaal gelijk is. Wanneer de verdeling iets meer gelijk wordt getrokken kan er tot een andere conclusies worden gekomen. Er is in het artikel een onderscheid gemaakt tussen geen leeftijdsverschil en 1 tot 5 jaar. Dit kan een vertekend beeld geven. Als een leeftijdsverschil van minder dan 2 jaar tot 5 jaar wordt samengevoegd gaat 50,9% scheiden. Met een leeftijdsverschil van 5 - 10 jaar gaat 29,5% scheiden. Voor 10 jaar of meer gaat volgens de grafiek 34.9% scheiden. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat het ideale leeftijdsverschil 5 - 10 jaar is.

Wat zijn de voornaamste redenen voor mensen om uit elkaar te gaan? Aan de hand van het onderzoek van het CBS lijkt leeftijdsverschil niet een duidelijk op zichzelf staande reden te zijn.

Voornaamste redenen om uit elkaar te gaan

Uit onderzoek van De Graaf en Kalmijn (2006) blijkt dat de drie voornaamst redenen dat mensen uit elkaar gaan zijn: uit elkaar groeien, niet genoeg aandacht en niet kunnen communiceren. Hawkins, Willoughby en Doherty (2012) geven als twee voornaamste redenen dat mensen gaan scheiden: uit elkaar groeien en niet kunnen communiceren.  Een heel ander onderzoek, uitgevoerd in Amerika door Scott et al, (2013) komen tot een hele andere conclusie. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen gaan scheiden door: gebrek aan commitment, vreemdgaan en conflict/argumenteren. En als laatste druppel geven ze aan: vreemdgaan, huishoudelijk geweld en drugs. Bij geen van deze onderzoeken komt leeftijdsverschil naar voren.

 
Levensfases

Wellicht is het makkelijker om uit elkaar te groeien met een leeftijdsverschil. Wanneer mensen uit elkaar groeien hebben ze minder aandacht voor elkaar en kan de communicatie moeilijker worden. Volgens de levenslooppsychologie gaan we door verschillende levensfasen heen gedurende ons leven. In verschillende fasen van het leven kunnen koppels verschillende interesses hebben. Blijven beide partners genoeg oprecht geïnteresseerd in elkaar gedurende deze verschillende levensfasen of groeien ze uit elkaar? Hebben ze genoeg aandacht voor elkaar en communiceren ze met elkaar?  Wil dit zeggen dat relaties met leeftijdsverschil niet kunnen slagen of eerder uit elkaar gaan?

Een relatie is werken
Alle mensen volgen hun eigen unieke levenspad. Elke relatie heeft hierom zijn eigen unieke aandacht nodig. Leeftijdsverschil is niet anders dan elke ander mogelijk relatieprobleem. De kunst is om oprecht geïnteresseerd te blijven in elkaar.

 
Leeftijdsverschil geen reden om uit elkaar te gaan

Leeftijdsverschil is geen op zich zelf staande reden op uit elkaar te gaan. Uiteraard kan het zo zijn dat het leeftijdsverschil kan zorgen voor andere inzichten op bepaalde vlakken van de beide partners. Maar andere inzichten hoeven nog steeds geen te reden zijn om uit elkaar te gaan. Elke mens gaat door diverse levensfases heen. Als een van beide partners in een andere levensfase zit kan dat voor ruis in de relatie zorgen.

Communiceren is lastig, maar zo belangrijk
De kunst is om juist dan goed met elkaar te communiceren. Als ik kijk naar mijn praktijk, dan blijkt het met elkaar communiceren vaak best lastig te zijn. Ongeacht of er leeftijdsverschillen zijn hebben mensen moeite met communicatie. Als voorbeeld kan ik noemen dat veel mensen de neiging hebben om te denken voor een ander. Ze gaan de antwoorden al voor de ander, in dit geval de partner, invullen. Terwijl ze het niet hebben gevraagd of dit klopt. Tijdens de consulten komt men er vaak achter dat wat men voor de partner al had ingevuld helemaal niet zo is of niet helemaal klopt, waardoor er onnodig veel misverstanden zijn ontstaan. Misverstanden die soms tot zeer vervelende conclusies kunnen leiden. Je moet er toch niet aan denken dat je als echtpaar met bijvoorbeeld kinderen gaat scheiden, omdat een van de  partners is gaan denken voor de andere partner.
Communiceren in een relatie is soms heel lastig maar zeker te leren. Mocht je er niet uitkomen zoek dan altijd hulp.


Slaap er een nachtje over
Wat de reden ook is waarom jouw relatie niet loopt zoals het in jouw ogen zou moeten lopen. Uit elkaar gaan kan altijd. In het heetst van de strijd of het dan een ruzie is of een verhitte discussie zeggen we soms dingen die we misschien niet eens echt menen. “We gaan uit elkaar” wordt vaak geroepen. Slaap er een nacht over. Denk goed na welke gevolgen alles heeft. Zeker ook als er kinderen in het spel zijn. Ga praten, zoek professionele hulp. Relatietherapeuten zijn ervoor om te helpen. Zorg dat je kunt zeggen: ik heb er alles aan gedaan. Je zult niet het eerste koppel zijn dat onnodig uit elkaar gaat!

 

Literatuur

 Allen, E.S., Markman, H.J., Rhoades, G.K., Scott, S.B. & Stanley, S.M. (2013). Reasons for Divorce and

             Recollections of Premarital Intervention: Implications for Improving Relationship Education.

Couple and Family Psychology, Vol. 2, No. 2, 131–145.

 

 Centraal Bureau voor Statistieken. (2019, 14 februari). Bruidegom meestal ouder dan bruid. Centraal

             Bureau voor Statistieken [2019, 26 juni]. Geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-

nl/nieuws/2019/07/bruidegom-meestal-ouder-dan-bruid

 

Centraal Bureau voor Statistieken. (2019, 13 juni). Relaties meest stabiel bij klein leeftijdsverschil.

            Centraal Bureau voor Statistieken [2019, 26 juni]. Geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-

nl/nieuws/2019/24/relaties-meest-stabiel-bij-klein-leeftijdsverschil

 

De Graaf, P. M., & Kalmijn, M. (2006). Divorce motives in a period of rising divorce. Journal of Family

Issues, 27, 483–505.

 

Hawkins, A.J., Willoughby, B.J. & Doherty, W.J. (2012) Reasons for Divorce and Openness to Marital

 Reconciliation, Journal of Divorce & Remarriage, 53: 6, 453-463.

 

Van den Berg, J. (2019, 12 juni) ‘Stellen met een groter onderling leeftijdsverschil gaan sneller uit

elkaar’. De Volkskrant. Geraadpleegd https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/stellen-met-een-groter-onderling-leeftijdsverschil-gaan-sneller-uit-elkaar~b20d496d/